Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Châu A Muối 16/05/2022 19/05/2022
4 Dư Khánh Phong 16/05/2022 19/05/2022
5 PHẠM THỊ NGỌC TRINH 16/05/2022
6 LÝ XUÂN THỂ 16/05/2022
7 hồ vũ bảo huy 16/05/2022
8 Nguyễn Ngọc Xuân 16/05/2022 25/05/2022
9 Nguyễn Ngọc Xuân 16/05/2022 25/05/2022
10 Lê Huỳnh Anh Tuấn 16/05/2022 23/05/2022