Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Thu Trang 16/05/2022 28/05/2022
3 Đặng Trọng Thành 16/05/2022 23/05/2022
4 Đặng Trọng Thành 16/05/2022 23/05/2022
5 Nguyễn Bá Bình 16/05/2022
6 Đặng Trọng Thành 16/05/2022 23/05/2022
7 DƯƠNG ĐỨC HUẤN - NGUYỄN THỊ NGUYỆT 16/05/2022 27/06/2022
8 Lê Thị Ngọc Lan 16/05/2022
9 Lê Thị Xuân Tuyến 16/05/2022
10 Công ty TNHH TM DV TÂN VẠN ĐẠT 16/05/2022