Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CHÂU TRẦN MỸ NGỌC 04/10/2022
3 TRẦN THỊ XUÂN TRANG 04/10/2022
4 Trần Thị Ngọc Dung 04/10/2022
5 MAI LÊ HỒNG THƠ 04/10/2022
6 NGUYỄN THỊ HẢI DƯƠNG 04/10/2022
7 lê thị thúy 04/10/2022
8 NGUYỄN HOÀNG ANH 04/10/2022
9 HỒ CHUNG-LÊ THỊ NHÀN 04/10/2022
10 Trà Văn Kính 04/10/2022