Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGÔ ĐỨC THÔNG 01/12/2021
3 CÔNG TY TNHH KTS ÂU MỸ(Bùi Thị Kim Thủy) 01/12/2021
4 LÊ THỊ BÍCH VÂN 01/12/2021
5 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 01/12/2021
6 NGUYỄN QUỐC THÁI 01/12/2021
7 Tô Phượng Linh 01/12/2021
8 LIU XUESEN 01/12/2021
9 LÊ HOÀNG LINH 01/12/2021
10 Nguyễn Thanh Tuấn 01/12/2021