Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Mẫn Nghi 03/12/2021
3 Nguyễn Thùy Linh 03/12/2021
4 Trần Khánh Tâm 03/12/2021
5 CHÂU MỸ LIÊN 03/12/2021
6 Hoàng Hữu Tuấn 03/12/2021
7 LÊ THỊ PHƯỢNG 03/12/2021
8 Do Triet Trinh 03/12/2021
9 Trần Thị Hậu 03/12/2021
10 Công ty TNHH Đầu Tư và Phát Triển Năng Lượng Higg 03/12/2021