Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 ĐOÀN CÔNG THÀNH 19/01/2022
3 NGUYỄN VĂN DŨNG 19/01/2022 24/01/2022
4 NGUYỄN KIM NGÂN 19/01/2022
5 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 19/01/2022
6 le thi tuong vi 19/01/2022
7 TRƯƠNG THI THU DUNG 19/01/2022
8 bưu điện 19/01/2022 24/01/2022
9 VŨ ANH PHƯƠNG 19/01/2022 21/01/2022
10 đặng anh thắng - cấp mới (lấy hồ sơ gốc) 19/01/2022 25/01/2022