Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Ngô Thị Cẩm 03/12/2021
3 PHẠM THỊ BÍCH VIỆT 03/12/2021
4 Nguyễn Thị Oanh 03/12/2021
5 Đặng Thị Yến Ngọc 03/12/2021
6 NGUYỄN QUANG ĐẠI 03/12/2021
7 Nguyễn Thị Kim Dung 03/12/2021
8 Lương Thị Phương 03/12/2021
9 Võ Thị Y Phụng 03/12/2021
10 NGUYỄN THỊ HÀ 03/12/2021