Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 le thi tuong vi 24/01/2022
5 Nguyễn Anh Dũng 24/01/2022 27/01/2022
6 LAI THỂ VÂN 24/01/2022 27/01/2022
7 Nguyễn Thị Hòa 24/01/2022 27/01/2022
8 Nguyễn Anh Dũng 24/01/2022 27/01/2022
9 Trịnh Minh Hòa 24/01/2022 27/01/2022
10 Nguyễn Anh Khắc 24/01/2022 27/01/2022