Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LẠI THỊ KIM THOA 17/05/2022
3 HỒ THỊ TƯƠI MÀU 17/05/2022
4 Phan Châu Sĩ 17/05/2022
5 trang vo 17/05/2022
6 HỒ BÁ HOÀN 17/05/2022
7 Nguyễn Thị Quy 17/05/2022
8 Mai Thanh Phong 17/05/2022
9 Phan Châu Sĩ 17/05/2022
10 LÊ KHÁNH DUY 17/05/2022