Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN VĂN LẬP 21/09/2021
2 PHẠM VĂN BÌNH 21/09/2021
3 Nguyễn Ngọc Minh Trang 21/09/2021 27/09/2021
4 Nguyễn Ngọc Minh Trang 21/09/2021 27/09/2021
5 ĐINH THỊ THANH TÂM 21/09/2021
6 Nguyễn Vưu Phi Khương 21/09/2021
7 Vũ Kỳ Nam 21/09/2021
8 Nguyễn Văn Quỳnh Nguyên 21/09/2021
9 NGUYỄN NGỌC TRÂM 21/09/2021 27/09/2021
10 Nguyễn Ngọc Minh Trang 21/09/2021 27/09/2021