Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 04/07/2022
3 Lê Thị Ngọc Thủy 04/07/2022
4 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 04/07/2022
5 ĐINH THỊ QUỲNH NHÂN 04/07/2022
6 Đặng Thị Trúc Nga 04/07/2022
7 Trần Nguyễn Tấn Duy 04/07/2022
8 Công ty TNHH Nông dược Thụy Sĩ 04/07/2022
9 Hoàng Thị Bích Trâm 04/07/2022
10 Lê Thị Lệ Thu 04/07/2022