Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Lương Huỳnh Đào 30/07/2021 10/08/2021
2 Ngô Văn Hiền 30/07/2021 13/08/2021
3 Huỳnh Quốc Nam 30/07/2021 06/08/2021
4 Trịnh Tiểu Kiều 30/07/2021
5 NGUYỄN THÀNH NHỰT - LÝ MỸ LAN 30/07/2021 16/08/2021
6 Hà Diễm Thùy 30/07/2021 10/08/2021
7 Vo Nguyen Minh Thu 30/07/2021 10/08/2021
8 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 30/07/2021
9 Hồ Hoàng Trường 30/07/2021 10/08/2021
10 Hồ Hoàng Trường 30/07/2021 10/08/2021