Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI NGUYỄN TRẦN HÙNG 11/05/2021
2 NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG 11/05/2021 12/05/2021
3 Lương Quốc Anh 11/05/2021
4 Trịnh Thị Hồng Thắm 11/05/2021
5 NGUYỄN VĂN THU 11/05/2021
6 Nguyễn Quốc Tân 11/05/2021
7 Nguyễn Trần Hải Yến 11/05/2021
8 PHẠM THỊ MỸ LINH 11/05/2021
9 Lương Quốc Anh 11/05/2021
10 Trần Hữu Đức 11/05/2021