Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Thị Hợp 14/05/2021
2 Trung Tâm Truyền Thông Cộng Đồng Môi Trường 14/05/2021
3 hồ vũ bảo huy 14/05/2021
4 Trần Thị Thu Thủy 14/05/2021
5 VÕ THỊ TUYẾT MAI 14/05/2021 17/05/2021
6 LƯU THỊ BÍCH ( NGUYỄN DIỆP ANH - NH) 14/05/2021 17/05/2021
7 VÕ THỊ TUYẾT MAI 14/05/2021 17/05/2021
8 PHAN NGUYỄN VÂN ANH 14/05/2021 21/05/2021
9 Hoàng Đạt Cường 14/05/2021
10 NGUYỄN THỊ DIỄM MY 14/05/2021 28/05/2021