Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 THAI THI KIM QUY 17/05/2021
2 ĐÀO THỊ THỦY 17/05/2021
3 Ngô Thị Hương Phúc 17/05/2021
4 Lê Nhựt Quan 17/05/2021
5 Nguyễn Thị Liên 17/05/2021
6 VÕ MINH HOÀNG 17/05/2021
7 NGUYỄN NGỌC TUYẾT TRINH 17/05/2021
8 Phan Thị Ngọc Thư 17/05/2021
9 Phạm Thị Bích Ngọc 17/05/2021
10 Trần Văn Hiếu 17/05/2021