Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 nguyễn thị phương 22/08/2019
2 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG 22/08/2019 10/09/2019
3 Nguyễn Việt Hùng 22/08/2019
4 ĐOÀN HIỆP HƯNG 22/08/2019 23/08/2019
5 NGUYỄN VĂN ĐIỀN 22/08/2019
6 Phạm Đức Chính 22/08/2019 23/08/2019
7 Diệp Cẩm Bình 22/08/2019
8 MÃ CHÍ THÀNH 22/08/2019 22/08/2019
9 Công ty TNHH Brilliant Global 22/08/2019
10 TRẦN MINH NHẬT 22/08/2019 27/08/2019