Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH BÁNH GẠO HA VÀ HA 04/12/2021
3 VÕ NGUYỄN UYỂN NHI 04/12/2021
4 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG PHAN VŨ 04/12/2021
5 Công ty TNHH MTV Trần Thu Vân 04/12/2021
6 Nguyễn Lê Dung 04/12/2021
7 Dang kim lien 04/12/2021
8 Nguyễn Lê Dung 04/12/2021
9 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HIGO 04/12/2021
10 NGUYỄN CÔNG THÀNH 04/12/2021