Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Thu Nga 19/01/2022
3 NGUYỄN THỊ THANH DUNG 19/01/2022
4 Phạm Như Quỳnh 19/01/2022
5 UNG THỊ THU HỒNG 19/01/2022
6 PHÙNG BỘI PHƯƠNG 19/01/2022
7 HOÀNG NGỌC ANH 19/01/2022
8 Đinh Thị Đoan Trang 19/01/2022 25/02/2022
9 Nguyễn Thị Hạnh Quyên 19/01/2022 09/02/2022
10 Lê Thị Kiều Tạo 19/01/2022