Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LY MINH TAM 25/10/2021
3 LÊ QUANG LONG 25/10/2021
4 Nguyễn Minh Khánh 25/10/2021
5 TRƯƠNG QUANG SANG 25/10/2021
6 NGUYỄN THỊ NGHIỆM 25/10/2021
7 Phạm Thanh Bình 25/10/2021
8 TRẦN VĂN THI 25/10/2021
9 Phạm Văn Hiền 25/10/2021
10 CÔNG TY TNHH CHUYỂN PHÁT NHANH DHL - VNPT 25/10/2021 09/11/2021