Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Nguyễn Tấn Duy 27/10/2021
3 MAI THÙY NGỌC MẾN 27/10/2021
4 Nguyễn Lương Huỳnh Đào 27/10/2021
5 Nguyễn Thị Lan Anh 27/10/2021
6 THI THỊ THỦY TIÊN 27/10/2021
7 TRẦN THÁI THANH THỦY 27/10/2021 29/10/2021
8 Lê Thị Thùy Dương 27/10/2021 05/11/2021
9 NGUYỄN THÁI PHƯƠNG NGÂN 27/10/2021
10 Nguyễn Thị Lan Anh 27/10/2021