Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Trần Duy Thái 27/11/2020
2 LÊ NGỌC LAM 27/11/2020
3 Đỗ Hữu Minh Huy 27/11/2020
4 Trần Nguyễn Tấn Duy 27/11/2020
5 NGUYỄN THI YẾN NHI 27/11/2020
6 Lương Minh Thư 27/11/2020 26/11/2020
7 Công ty TNHH ĐẤU GIÁ VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ BẢO TÍN 27/11/2020 26/11/2020
8 VÕ THỊ TUYẾT VÂN 27/11/2020 04/12/2020
9 Bùi Thị Hồng Điệp 27/11/2020 26/11/2020
10 LÃ TRẦN THANH THÚY 27/11/2020 04/12/2020