Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ KIM VÀNG 26/10/2021
3 Lương Quốc Anh 26/10/2021
4 Đỗ Thị Hoa Mai 26/10/2021
5 TRẦN THỊ KIỀU DIỄM 26/10/2021
6 TRẦN THỊ PHAN THẮM 26/10/2021
7 Nguyễn Quang Hải 26/10/2021 29/10/2021
8 Lê Khương Duy 26/10/2021 29/10/2021
9 Trần Thanh Thái 26/10/2021 29/10/2021
10 HOÀNG VĂN KHANH - NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI 26/10/2021