Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bích Chiêu 24/05/2022
3 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ TÂY NAM 24/05/2022
4 TRẦN VĂN HUY 24/05/2022
5 Đặng Thị Lan Anh 24/05/2022
6 Nguyễn Như Sang 24/05/2022
7 Huỳnh Công Minh 24/05/2022
8 Đường Bội Ngọc 24/05/2022
9 Nguyễn Thị Uyên 24/05/2022
10 LÊ THỊ THÙY TRANG 24/05/2022