Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trần Thị Anh Đức 27/07/2021 30/07/2021
2 huỳnh hoa lan 27/07/2021
3 Nguyễn Thanh Hải 27/07/2021
4 Dương Hồng Sơn 27/07/2021 30/07/2021
5 Lữ Nhật Thuyên 27/07/2021 30/07/2021
6 Phạm Thị Thùy Linh 27/07/2021 30/07/2021
7 Lữ Nhật Thuyên 27/07/2021 30/07/2021
8 Nguyễn Thiên Kim 27/07/2021
9 Dương Hồng Sơn 27/07/2021 30/07/2021
10 Dương Hồng Sơn 27/07/2021 30/07/2021