Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN KIM TẠO - TRỊNH THỊ TỐ ANH 27/11/2021
3 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 27/11/2021
4 Võ Thị Ngọc Hương 27/11/2021
5 Trần Ngọc Thanh Tâm 27/11/2021
6 Trần Ngọc Thanh Tâm 27/11/2021
7 NGUYỄN XUÂN CHÍ 27/11/2021 29/11/2021
8 NGUYỄN THỊ MINH THẢO 27/11/2021 29/11/2021
9 Nguyễn Hữu Tâm 27/11/2021
10 BM: PHẠM THÀNH DANH ; BB: CTY TNHH LAVILA PHƯỚC KIỂN 27/11/2021 20/12/2021