Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ NGỌC 04/12/2021
3 Mai Văn Minh 04/12/2021
4 Nguyễn Huỳnh Ngọc 04/12/2021
5 Nguyễn Huỳnh Ngọc 04/12/2021
6 Ngô Lê Hoài Thương 04/12/2021
7 Ngô Quỳnh Anh 04/12/2021
8 Nguyễn Thị Thùy Linh 04/12/2021
9 Hoàng Ngọc Minh Châu 04/12/2021
10 Nguyễn Thị Thùy Linh 04/12/2021