Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Nguyễn Hồng Nhung 24/09/2021
2 Nguyễn Thụy Khuê 24/09/2021
3 LÊ TRẦN THANH MAI 24/09/2021
4 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 24/09/2021
5 NGUYỄN KIM THÙY DUNG 24/09/2021
6 TRẦN VĂN THI 24/09/2021
7 Từ Thị Nguyệt Ánh 24/09/2021 28/09/2021
8 Nguyễn Lê Minh Châu 24/09/2021
9 Phan Thị Sửu 24/09/2021 01/10/2021
10 Phan Thị Sửu 24/09/2021 01/10/2021