Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 cao thị ngọc cẩm 28/01/2022
3 Lê Hồng Sang 28/01/2022 09/02/2022
4 Nguyễn Duy Hưng 28/01/2022 09/02/2022
5 NGUYỄN QUANG NGUYÊN ĐÁN - NGUYỄN THỊ YẾN 28/01/2022 18/02/2022
6 Đinh Thị Công Dung 28/01/2022
7 NGUYỄN THANH HIẾU 28/01/2022 18/02/2022
8 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG 319 (Đ/D: Đỗ Duy Phương) 28/01/2022 04/03/2022
9 Nguyễn Lan Minh Nhật 28/01/2022
10 NGUYỄN VĂN THÁNH 28/01/2022 18/02/2022