Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Ngọc Đẹp 04/12/2021
3 Trần Tường Linh 04/12/2021
4 Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Châu Ngọc Thanh 04/12/2021
5 Phạm Thị Thanh Trâm 04/12/2021
6 đin thị hoa 04/12/2021
7 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI QUYẾT THÀNH 04/12/2021
8 Thiều Thanh Vy 04/12/2021
9 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH 04/12/2021
10 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT THÉP VÂN ĐỨC THÀNH 04/12/2021