Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 09/12/2021 10/12/2021
3 TRẦN TUẤN AN 09/12/2021 10/12/2021
4 LÊ HUY MĂNG 09/12/2021
5 Đậu Thị Anh Mai 09/12/2021
6 PHẠM HUỲNH NHƯ 09/12/2021
7 NGÔ QUỐC CƯỜNG 09/12/2021 10/12/2021
8 VÕ VĂN HIẾU 09/12/2021
9 Nguyễn Thị Thanh loan 09/12/2021
10 Đinh Thị Thùy 09/12/2021