Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Ngô Minh Sang 16/07/2019
2 NGUYỄN NGỌC HIỆP 16/07/2019 07/08/2019
3 LIÊU THỊ THANH THẢO 16/07/2019
4 ĐÀO HOÀNG LINH 16/07/2019 07/08/2019
5 TRẦN KHÁNH HƯNG 16/07/2019 07/08/2019
6 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 16/07/2019 07/08/2019
7 LÊ MINH TẤN 16/07/2019
8 TRẦN QUANG NGUYỆN 16/07/2019 07/08/2019
9 TRẦN QUANG NGUYỆN 16/07/2019 07/08/2019
10 NGUYỄN ĐÌNH LÂM 16/07/2019 07/08/2019