Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Trần Thị Huệ 04/12/2021
3 Võ Thị Trúc Phương 04/12/2021
4 Nguyễn Thị Yến Nhi 04/12/2021
5 Đặng Thị Hoàng Vy 04/12/2021
6 Võ Thị Trúc Phương 04/12/2021
7 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHI MỸ 04/12/2021
8 Trần Thị Bích Phượng 04/12/2021
9 CTY TNHH XÃ HỘI AN RÊ MAI SEN 04/12/2021
10 Dương Thị Ngọc Tuyền 04/12/2021