Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ MẠNH HÙNG 08/12/2021
3 NGUYỄN THỊ NGỌC VÂN 08/12/2021
4 VÕ NGỌC TỐ TRINH 08/12/2021
5 DƯƠNG TUYẾT NHI 08/12/2021
6 Lê Thị Tuyết Mai 08/12/2021
7 Phạm Thanh Thủy 08/12/2021
8 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 08/12/2021
9 NGUYỄN THẾ VINH 08/12/2021
10 Quách Tú Cẩm 08/12/2021 09/12/2021