Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN ĐỨC HẠNH 16/06/2021
2 TRỊNH PHƯƠNG LINH 16/06/2021
3 Lê Hoàng Nam 16/06/2021
4 Nguyễn Thị Thúy Hằng 16/06/2021
5 TRỊNH PHƯƠNG LINH 16/06/2021
6 Lưu Quang Vinh 16/06/2021
7 vũ hồng phúc 16/06/2021
8 LƯƠNG THỊ THANH TIỀN 16/06/2021
9 TRẦN BÌNH THANH 16/06/2021 18/06/2021
10 Phan Thanh Sơn 16/06/2021