Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Dương Văn Khương 24/09/2021
2 TRẦN VĂN THI 24/09/2021
3 NGUYỄN THỊ THI THI 24/09/2021
4 Grizitskas Andrius 24/09/2021
5 PHẠM VĂN QUYỀN 24/09/2021
6 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 24/09/2021
7 LÊ HUỲNH ANH TUẤN 24/09/2021
8 TRẦN THỊ NGỌC MAI 24/09/2021 29/09/2021
9 nguyễn tường vi 24/09/2021
10 Đỗ Thị Kim Quyên 24/09/2021