Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH CMA 03/12/2021
3 Nguyễn Thị Kiều Loan 03/12/2021
4 Công Ty TNHH PKĐK Quốc Tế Nhân Hậu 03/12/2021
5 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/12/2021
6 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG TÍN VIỆT 03/12/2021
7 Lê Quang 03/12/2021 08/12/2021
8 Lê Quang 03/12/2021 08/12/2021
9 Dương Kim Phụng 03/12/2021
10 TRẦN TUẤN DŨNG 03/12/2021 06/12/2021