Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 BÙI VĂN CƯỜNG 05/07/2022
3 HỒNG TƯỜNG LOAN 05/07/2022
4 Nguyễn Thị Bình An 05/07/2022
5 Lê Mai Anh 05/07/2022
6 TRẦN VĂN THI 05/07/2022
7 Đặng Thị Mai 05/07/2022
8 Lê Thị Hồng Ngân 05/07/2022
9 TRỊNH HOÀI TƯỞNG 05/07/2022
10 TRẦN VĂN THI 05/07/2022