Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THI THI 20/09/2021
2 đỗ sơn lâm 20/09/2021
3 Bưu điện (Nguyễn Thị Hòa) 20/09/2021 23/09/2021
4 Bưu điện (Nguyễn Tuấn Long) 20/09/2021 23/09/2021
5 Phan Nguyễn Vân Anh 20/09/2021
6 Bưu điện (Ngô Thiên Ngân) 20/09/2021 23/09/2021
7 ĐINH THỊ THANH TÂM 20/09/2021
8 NGUYỄN PHƯƠNG HOA 20/09/2021 04/10/2021
9 Bưu điện (Trần Thị Thùy Nhung) 20/09/2021 23/09/2021
10 NGUYỄN NGỌC CẨM HƯƠNG 20/09/2021