Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lâm Kim Thu 20/09/2021
2 Lâm Kim Thu 20/09/2021
3 NGUYỄN THỊ THU HOÀI 20/09/2021 23/09/2021
4 Lâm Kim Thu 20/09/2021
5 Lê Thị Thùy Dương 20/09/2021
6 NGUYỄN TRUNG KIÊN 20/09/2021 23/09/2021
7 Hồ Hoàng Trường 20/09/2021 27/09/2021
8 Trần Hồ Hải Yến 20/09/2021
9 VÕ THỊ DUYÊN 20/09/2021 16/09/2021
10 Nguyễn Thị Hoài Thắm 20/09/2021 23/09/2021