Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 lý thị hồng tuyết 19/05/2022
3 LÝ THỊ HỒNG MAI 19/05/2022
4 Công Ty TNHH Xây Dựng Giao Thông Bình An 19/05/2022 24/05/2022
5 Nguyễn Sĩ Nhã Trúc 19/05/2022
6 Phan Thùy Dương 19/05/2022
7 Công ty TNHH Thương Mại Minh Hoàng Hằng 19/05/2022
8 lý thị hồng yến 19/05/2022
9 La Thành Chí 19/05/2022 23/05/2022
10 Huỳnh Thị Thu Hà 19/05/2022 23/05/2022