Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN HUYỀN NƯƠNG 28/09/2020
2 Phạm Thị Mỹ Linh 28/09/2020
3 Phạm Thị Mỹ Linh 28/09/2020
4 Trần Thị Anh Thư 28/09/2020
5 TRƯƠNG TRÍ PHƯỚC 27/09/2020
6 TRƯƠNG TRÍ PHƯỚC 27/09/2020
7 Hoàng Thị Phương Dung 27/09/2020
8 DONGLI SHIPPING SERVICE CO.LTD-DHL 27/09/2020 07/10/2020
9 SAMYANG EP VIETNAM-DHL 27/09/2020 07/10/2020
10 CUC INC IN HCMC-DHL 27/09/2020 07/10/2020