Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Công ty TNHH Phong Thủy Cát Thiện Duyên 19/05/2022
3 TÔ THỊ THÁI BÌNH 19/05/2022
4 Phạm Thị Liên 19/05/2022
5 TRỊNH THỊ NGỌC NGA 19/05/2022
6 Nguyễn Thị Trang Thư 19/05/2022
7 Đoàn Thị Kỳ 19/05/2022
8 Võ Thị Quyên 19/05/2022
9 Lương Quốc Anh 19/05/2022
10 TRỊNH HỒNG LIÊN 19/05/2022