Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 trần tấn quang 29/09/2021
2 LÊ THỊ LAN 29/09/2021
3 TRẦN VĂN THI 29/09/2021
4 Phan Tú Uyên Uyên 29/09/2021
5 Dương Văn Thuận 29/09/2021
6 TĂNG THỊ NHI 29/09/2021
7 PHẠM VÕ LỘC 29/09/2021
8 TRẦN VĂN THI 29/09/2021
9 Phạm Duy 29/09/2021
10 Trần Hồng Lê 29/09/2021