Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Đặng Thị Yến Ngọc 03/12/2021
3 CTY TNHH ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ HẢI NAM 03/12/2021
4 NGUYỄN THỊ ĐOAN TRANG 03/12/2021
5 CÔNG TY TNHH CƠ NHIỆT ĐIỆN TẤN PHÁT 03/12/2021
6 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 03/12/2021
7 LÂM MINH TUẤN-FEDEX 03/12/2021
8 Lê Như Thao 03/12/2021
9 Phạm Thị Anh Đào 03/12/2021
10 Bùi Thị Minh Nguyệt 03/12/2021