Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn DUy Hải 30/11/2021
3 Trần Thị Trang Nhung 30/11/2021
4 Nguyễn Ngọc Anh 30/11/2021
5 Chi Nhánh Cty TNHH Louis Vuitton Việt Nam 30/11/2021 15/12/2021
6 LÊ THỊ BÍCH HẠNH 30/11/2021
7 Bùi Vân Khánh 30/11/2021
8 NGUYỄN THẾ HIỆP 30/11/2021 15/12/2021
9 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 30/11/2021
10 LÊ TRẦN THÙY HẠNH 30/11/2021 01/12/2021