Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN ANH TUẤN 23/09/2021
2 Trần Bảo Trân 23/09/2021
3 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HIKOKI POWER TOOLS (SINGAPORE) PTE.LTD 23/09/2021 30/09/2021
4 TRƯƠNG HOÀNG THIỆN 23/09/2021 24/09/2021
5 trần tấn quang 23/09/2021
6 Lâm Kim Thu 23/09/2021
7 Đỗ Thị Thùy Dương 23/09/2021 28/09/2021
8 Phạm Thanh Tuyền 23/09/2021 28/09/2021
9 Lâm Kim Thu 23/09/2021
10 Võ Thị Như Ngọc 23/09/2021