Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 LẠI HOÀNG CA 19/09/2021
2 Nguyễn Đức Thái 19/09/2021
3 Nguyễn Thị Hoài Thắm 19/09/2021
4 Nguyen Trung Nguyen 19/09/2021 27/09/2021
5 LÊ THỊ MỸ HOA 19/09/2021 23/09/2021
6 NGUYỄN THỊ MINH THIỆN 19/09/2021 23/09/2021
7 TÔ CHÚC NHANH 19/09/2021 23/09/2021
8 ĐỔ THỊ CẨM TÚ 18/09/2021
9 Nguyễn Văn Quỳnh Nguyên 18/09/2021
10 Nguyễn Lữ Vân 18/09/2021