Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 HỒ HOÀNG PHONG 18/09/2021
2 LÊ NGỌC PHƯƠNG 18/09/2021
3 ĐẰNG THỊ TRUYỀN 18/09/2021
4 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 18/09/2021
5 VÕ THỊ TUYẾT LOAN 18/09/2021
6 NGUYỄN KHẢI HOÀN 18/09/2021 23/09/2021
7 Đỗ Thị Thùy Dương 18/09/2021 23/09/2021
8 NGUYỄN QUANG NGA 18/09/2021
9 Huỳnh Hoài Phong 18/09/2021
10 LÊ THỊ UYÊN PHƯƠNG 18/09/2021 01/10/2021