Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 MẠC DUY HẢI 28/01/2022
3 DƯ MỸ ĐÀO 28/01/2022
4 TẠ CÔNG THANH VINH 28/01/2022 21/02/2022
5 NGUYỄN THỊ THU TRANG 28/01/2022 09/02/2022
6 Nguyễn Trung Chánh 28/01/2022
7 LÃ THỊ HẢI HÀ 28/01/2022 21/02/2022
8 NGÔ THỊ ÁNH THU 28/01/2022 07/02/2022
9 Trần Thanh Ngân 28/01/2022 11/02/2022
10 Trần Hương Thúy Hằng (KS Trần Việt Hằng) 28/01/2022 01/02/2022