Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CÔNG TY TNHH TM DV 28/05/2022
3 Lâm Minh Hậu 28/05/2022
4 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ 28/05/2022
5 Nguyễn Thị Hồng Tú 28/05/2022
6 TRẦN NHƯ QUỲNH 28/05/2022
7 Công ty TNHH Khoa Y 28/05/2022
8 Nguyễn Thị Kiều Oanh 28/05/2022
9 Trần Khánh Hoàng 28/05/2022
10 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY THÊU KIM KHOA 28/05/2022